Ben de kim oluyorum ki burada yazıyorum?

Artık “geçen yüzyıldan kalmayız” diyebilirim. Milenyuma ulaştığımızda 32 yaşındaydım. Orta Karadeniz’in sakin ve mütevazı şartlarında, Sinop – Ayancık’ta doğup büyüdüm.

68 kuşağı değilim, ama 68 doğumluyum. Böyle olunca, ilk öğrenim hayatım ülkedeki siyasi kutuplaşmalar, cinayetler, en nihayet darbelerin çalkantısı içinde geçti.

Lise çağına geldiğimde o dönem için en prestijli meslek olan askerliği tercih ettim, zira 1982’de ülkeyi askeri cunta yönetiyordu.

Kuleli Askeri Lisesi (İstanbul – 1986), Kara Harp Okulu (Ankara – 1990) ve Topçu ve Füze Okulu’nu (Polatlı – 1991) bitirip Topçu Teğmen olarak orduya katıldım.

Uzun ve neş’eli bir hikaye sonunda 1994 yılında ordu ile ilişiğim kesildi.

Sonra, özel sektörde uzun bir iş hayatım oldu, halen devam ediyor. Meraklılar linkten tetkik edebilirler.

Bu zaman zarfında oluşan birikim, bende bir şekilde yük oluyordu, bunu bir yere aktarma ihtiyacı hissettim. Bu sayfaları bu nedenle hazırladım ve devam ediyorum.